Werkwijze

Het eerste consult is een kennismakingsgesprek. Dit gesprek duurt een half uur. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden. In dit gesprek maken wij kennis en bespreken wij uw situatie. Samen kijken wij wat Buro van de Panne voor u kan betekenen. In overleg met u bespreken wij hoe uw begeleidingstraject eruit gaat zien en de kosten hiervan. Tevens kunt u in dit gesprek ervaren of u een klik heeft met uw therapeut. Buro van de Panne hecht veel waarde aan een goede basis van vertrouwen voor een succesvolle therapie.

Behandelduur:

Het is moeilijk precies aan te geven hoe lang de behandeling van een bepaalde klacht duurt, omdat dit afhankelijk is van veel factoren. Veelal wordt in eerste instantie een traject aangegaan van zo’n 6 tot 8 behandelingen. Succesvolle behandelingen van 3 consulten zijn echter geen uitzondering, waarbij mensen zich na de eerste sessie al belangrijk beter voelen. Iedere 5 consulten zal de behandeling geëvalueerd worden, zodat de voortgang bewaakt wordt en er effectief gewerkt blijft worden aan het behalen van de gestelde doelen.

Kwaliteit en klachtenregeling:

Buro van de Panne  is voor het bieden van kwalitatief goede zorg gehouden aan de wetgeving van de overheid, zoals vastgelegd in de ‘Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg’. In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de SCAG.
Mocht u onverhoopt ontevreden zijn met de therapie dan hoop ik dat daar in een goed gesprek een oplossing voor kan worden gevonden. Mocht dat niet lukken, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT.


Download hier je behandelingsovereenkomst voor individuele begeleiding

Download hier de behandelingsovereenkomst voor Relatietherapie