Buro van de Panne

Werkplaats voor identiteitsontwikkeling

Buro van de Panne zet zich in voor het stimuleren van duurzame inzetbaarheid in organisaties, met een focus op het ontwikkelen van een werkomgeving die bevorderlijk is voor groei, welzijn en samenwerking, met als uiteindelijk doel het bereiken van de organisatiedoelen.


Zij hanteert hierin een

Holistische aanpak in organisatieadvies en ontwikkeling waarbij niet alleen naar het individu wordt gekeken, maar naar het geheel van interne en externe relaties en invloeden van binnen en buiten de organisatie.


Missie


Buro van de Panne streeft naar het creëren van impact en het faciliteren van duurzame groei bij organisaties door middel van onze Holistische benadering van organisatieadvies en ontwikkeling. Onze visie is gebaseerd op het begrip dat het succes van een organisatie diep verankerd is in haar identiteit, cultuur en de onderliggende dynamieken.


Duurzaam inzetbaar betekent voor Buro van de Panne, dat medewerkers doorlopend in hun arbeidsleven over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, evenals de attitude en motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten. (ZONMW)

Visie

In de toekomst zien wij organisaties waarin medewerkers gedijen en groeien, waar diversiteit wordt gevierd en inclusie de norm is. Wij geloven in het creëren van een omgeving waarin mensen niet alleen floreren op professioneel gebied, maar ook als individu.

Door ons in te zetten voor een duurzaam werkklimaat, willen wij organisaties helpen om veerkrachtig en adaptief te zijn in een snel evoluerende zakelijke omgeving. Onze visie is niet alleen gericht op het hier en nu, maar ook op het vormgeven van een toekomst waarin organisaties bloeien door de kracht en potentie van elk individu te benutten.