70% van de werkgevers maakt zich zorgen over de mentale gezondheid van hun werknemers. Slecht nieuws of toch niet?

70% van de werkgevers maakt zich zorgen over de mentale gezondheid van hun werknemers. Slecht nieuws of toch niet?

Gezien de gestegen verzuimcijfers van het afgelopen jaar lijken de zorgen terecht en dat is geen goed nieuws, daarentegen maken de werkgevers zich zorgen en dat is wel goed nieuws! Hun zorgen laten immers zien dat de mentale gezondheid van hun medewerkers niet aan hen voorbij gaat.  Maar wat kun je als werkgever doen aan de mentale gezondheid van je werknemers? Welke mogelijkheden heb je? Waar neem jij je verantwoordelijkheid voor en waar niet? Ga je wachten totdat je werknemers omvallen of wil je weten hoe je dit kunt voorkomen?

Welke mogelijkheden heb je?

Vaak hoor ik dat de werkgever wel wat wil doen als de klachten werkgerelateerd  zijn. Maar wanneer spreek je over werkgerelateerde klachten? Is dat wanneer er een te hoge werkdruk is? of als de medewerker burn out gaat? Niet kunnen omgaan met een te hoge werkdruk kan met de persoonlijkheid van iemand te maken hebben maar er kan ook iets anders aan de hand zijn.  Wanneer een werknemer moet werken in een organisatie of afdeling waar de zaken “niet op orde” zijn kan dat een negatieve invloed hebben op zijn welzijn. Wanneer je alleen naar je werknemer kijkt ga je aan een belangrijk element voorbij, de omgeving! Een omgeving kan bevorderend werken maar ook zeker remmend. In een verstoord werkklimaat heeft Individuele begeleiding minder effect. Een verstoord werkklimaat is niet altijd zichtbaar maar wel altijd voelbaar!  Met de krapte op de arbeidsmarkt heb je de uitdaging om je medewerkers aan je te binden en ze te blijven boeien. Het is dus slim om te investeren in je organisatie voor een optimaal werkklimaat 

Reflectiegesprekken met een externe professional bieden uitkomst.

Ik heb gemerkt dat werknemers het heel fijn vinden als zij vanuit hun werkgever de gelegenheid krijgen om met een externe coach 1 op 1  hun verhaal te doen en op zichzelf kunnen reflecteren. Negatieve ervaringen kunnen zich immers vastzetten. Een vervelende situatie op het werk met leidinggevende of collega, maar ook een situatie in de privésfeer. De nare gevoelens vreten energie en iemand reageert anders dan anders. Dit heeft weer effect op de omgeving. De werksfeer komt onder druk te staan en hiermee ook de prestaties.  Reflectiegesprekken met een externe coach bieden uitkomst!

Win - Win!

De reflectiegesprekken bieden de werknemer de gelegenheid om te kunnen reflecteren op het eigen gedrag. Hierdoor ontstaan er meer keuzemogelijkheden in het eigen handelen en wordt voorkomen dat situaties escaleren.  Tegelijkertijd ontstaat er bij de coach een beeld hoe het werkklimaat binnen de organisatie is en dat is bruikbare informatie! Op procesniveau kan de coach terugkoppeling geven waar er binnen de organisatie kansen liggen voor een nog beter werkklimaat.

Privacy

Het is hierbij wel van belang dat de privacy van de werknemers wordt gewaarborgd. Werknemers moeten zich veilig voelen en erop kunnen vertrouwen dat wat zij vertellen privé blijft.  Daarnaast is het zinvol dat de coach verstand heeft van zowel organisatie dynamieken als de psychologische achtergrond van gedrag. Nog beter is als deze verstand heeft van familie- en organisatiethematieken. Maar bovenal,  een eigen ontwikkelingstraject heeft doorgemaakt. Dit vak leer je immers niet alleen uit een boek.

Wil jij een optimaal werkklimaat in je organisatie?  neem contact met mij op, dan gaan wij het regelen!

Plan hier direct een kennismakingsgesprek in mijn agenda en krijg antwoord op al je vragen. Tot binnenkort!