Kinderen met Diabetes

Diabetes is een chronische en ernstige ziekte van de glucoseregeling in het lichaam die steeds vaker kinderen treft. Vaak is dit type 1 diabetes, een autoimmuunziekte waar je niet veel aan kunt doen. In toenemende mate is dit ook type 2 diabetes, een vorm waar leefstijl (en bij kinderen dus groei, ontwikkeling en opvoeding) een rol bij speelt. Welke vorm dan ook, de impact op kind en gezin is groot. Type 1 diabetes geeft bij onvoldoende behandeling een risico op ernstige complicaties. Na 15-20 jaar is daarmee een zelfde mortaliteit bereikt als bij kinderen met leukemie. Daarnaast geven de schommelende en/of hoge en te lage glucosewaardes zeer veel effecten op gedrag, concentratie, groei en ontwikkeling. Ook is de behandeling complex en vereist 24×7, zonder pauzes of remissies, vele handelingen, acties en overwegingen.
Als de behandeling wel goed kan worden toegepast vermindert of verdwijnt de kans op complicaties. Maar dat vereist ‘topsport’ van kind en gezin. Families met een kind met diabetes krijgen daartoe een uitvoerige educatie en worden intensief door hun diabetesteam begeleid. Toch zal de dagelijkse druk en dreiging van acute en chronische effecten en complicaties een forse psychologische en psychosociale belasting voor kind en gezin/familie geven. Nog sterker wordt dit als er in een gezin andere psychosociale en/of sociaal-economische problemen spelen. Een goede behandeling en begeleiding vereist dan niet alleen een medisch team, maar ook een psychosociaal team dat met kennis van diabetes de beste zorg kan leveren en een kind kan laten opgroeien en ontwikkelen. Buro van de Panne verzorgt deze psychosociale hulpverlening vanuit Memphys voor Diabeter.


Adres & informatie

06-25 45 53 08
Elke ochtend tussen 8.30 uur en 9.00 uur telefonisch spreekuur