Visie en Missie

verrekijker verfhand

 

 

 

 

Visie

Onze kinderen zijn belangrijk voor de toekomst. Door nu te investeren in de ontwikkeling van kinderen dragen wij bij aan een tolerantere samenleving. Kinderen leren van ons, wij zijn immers ouder en wijzer. Maar is het enkel eenrichtingverkeer? Door kinderen serieus te nemen en volledig te vertrouwen op hun “wijsheid” kunnen wij volwassenen ook heel veel leren van kinderen. Met name over onszelf. Zij maken zichtbaar waar onopgeloste thema’s van ons volwassenen, opgedaan in onze eigen jeugd, een belemmering vormen voor hun ontwikkeling naar volwassenheid.

Het kind is onderdeel van het gezin. Naast de kinderen bestaat het gezin uit opvoeders die elk hun eigen individuele (werkende) leven hebben met ervaringen uit het verleden en verlangens voor de toekomst. Het gezin is een dynamisch geheel en de onderlinge relatie kan bemoeilijkt worden door deze (verborgen) ervaringen uit het verleden, verlangens en invloeden van buitenaf.
Buro van de Panne zet het kind centraal, werkt volgens de rechten van het kind, en vormt hiermee tevens het uitgangspunt van haar begeleiding.

D.m.v. het Eigenwijze Stappenplan begeleidt ik kinderen, ouders en andere (werkende) volwassenen in groei persoonlijke ontwikkeling en gedrag.

Missie

Kinderen laten opgroeien in liefde met respect en op basis van gelijkwaardigheid met als doel een bijdrage te leveren aan een tolerantere samenleving.

Honour a child en it will honour you


Adres & informatie

06-25 45 53 08
Elke ochtend tussen 8.30 uur en 9.00 uur telefonisch spreekuur