Eigenwijs groeien met Eigenwijsje

jongenkus                  handenchina

 

 

 

 

Kindertherapie

Voor kinderen van 4 – 14 jaar.

Eigenwijs groeien is gebaseerd op Integratieve Kindertherapie

Registraties

 • Geregistreerd bij de Vereniging van Integraal-Therapeuten (VIT) onder nummer 171.06.A
 • BAMW 461006036
 • Stichting HBO register Beroepsoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg (RBNG) 103086R
 • Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)
 • AGB code zorgverlener 90/037384
 • AGB code praktijk 90/16010

Werkwijze

Bij aanmelding maken wij een afspraak voor een intake gesprek. In deze intake bespreek ik met jullie de ervaringen die jullie hebben met jullie kind. Je krijgt vooraf een vragenformulier toegestuurd. Dit vragenformulier kun je thuis rustig doornemen en invullen. Na het intakegesprek volgen er vijf afspraken met jullie kind met als doel zijn denk- en leefwereld te leren kennen en te onderzoeken wat zijn of haar worstelingen zijn.
Na vijf therapeutische behandelsessies volgt er een oudergesprek en wordt overlegd of er nog extra sessies nodig zijn. Indien de therapie afgerond kan worden volgt er altijd nog een afscheidssessie met jullie kind.
De werkwijze en opbouw staat duidelijk omschreven in onderstaand opbouwschema.

Opbouwschema

Opbouwschema van de therapie; stap voor stap

 • Maken van een afspraak (vragenlijst en behandelovereenkomst wordt toegestuurd)Eigenwijsje - Buro van de Panne
 • Invullen en insturen van het vragenformulier
 • Een ouder-intakegesprek (getekende behandelovereenkomst wordt meegenomen naar het gesprek, alleen  ouders aanwezig)
 • 5 individuele sessies met jullie kind onderzoeksfase/behandelfase
 • Een oudergesprek (resultaat onderzoeksfase/behandelfase)

Twee mogelijkheden:

 1. Indien in het oudergesprek wordt besloten om de therapie na deze fase te beëindigen, volgt er  als laatste nog een eindsessie met jullie kind. Afronding therapie
 2. Indien wordt besloten voor een vervolgtraject:
  • Uitbreiding aantal sessies met jullie kind –  vervolg behandelfase
  • Eindgesprek met ouder
  • Afscheidssessie met jullie kind – Afronding therapie

In ieder oudergesprek wordt steeds in overleg gekeken of de therapie kan worden beëindigd of dat er nog vervolgsessies nodig zijn (een gemiddeld traject bestaat uit 10 – 15 sessies).

N.B. Eigenwijsje is een onderdeel van Buro van de Panne


Adres & informatie

06-25 45 53 08
Elke ochtend tussen 8.30 uur en 9.00 uur telefonisch spreekuur